Om Statsfængslet i Jyderup

Statsfængslet i Jyderup er et af landets 8 åbne fængsler. At fængslet er åbent betyder, at de indsatte har mulighed for at forlade det, men hvis de gør det uden en tilladelse, betragtes det som en undvigelse, som indebærer overførsel til lukket fængsel. Et lukket fængsel er omgivet af en ringmur og andre sikringsmidler til forhindring af undvigelser.

I løbet af et år indsættes der ca. 450 personer i statsfængslet og det er ganske få som vælger at forlade det uden tilladelse.

Fængslet, som er det "yngste" af de åbne fængsler, blev taget i brug i 1988, og der var da 109 pladser.

De oprindelige bygninger blev opført i 1912 af de Danske Sprængstoffabrikker og har siden 1978 været anvendt som erhvervsfaglig kostskole og asylcenter for flygtninge.