Afdeling 1 almindelig fællesskabsafdeling med plads til 84 indsatte. Afdeling er delt op i 5 mindre afdelinger - Rød, blå, gul og grøn, samt modtagelsesafdelingen.

Modtagelsesafdelingen er en forholdsvis ny afdeling, hvor nye indsatte skal sidde de første 14 dage af deres afsoning, inden de bliver flyttet ud på en af de andre afdelinger. Afdelingen har plads til 12 indsatte, og består af 6 dobbeltstuer.

Blå afdeling har plads til 24 indsatte, og består af 10 dobbeltstuer og 4 enestuer. Som udgangspunkt starter alle indsatte deres afsoning på en dobbeltstue. De afsoner som skal opholde sig i fængslet i 6 måneder og derover, bliver efter tur, flyttet til enestuer når der er plads.

Rød afdeling har plads til 15 indsatte. Som udgangspunkt er denne afdeling kun for indsatte som arbejder eller går i skole uden for fængslet.

Gul afdeling har plads til 18 indsatte.

Grøn afdeling har plads til 15 indsatte.