Indsatte i Jyderup Fængsel kan normalt modtage besøg efter følgende besøgstider:

Afdeling 1 og 3 (åbne afdelinger):

Tidsbestilling til besøg:
Du skal bestille tid til et besøg i fængslet. Dette kan ske telefonisk til besøgsafdelingen på følgende tidspunkter:
Tirsdag mellem 15.00 og 20.00  - Telefonnummer: 72 55 23 14

Besøgsmodulernes varighed og tidspunkter er som følger:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag 
Korte besøg: kl. 15.00 – 16.30 (fredag er tiden 15.30 – 16.30) / kl. 17.00 – 18.15 / kl. 18.45 – 20.00 
Lange besøg: 15.00 – 17.15 (fredag er tiden 15.30 – 17.15) / 17.45 – 20.00

Lørdag og søndag  
Korte besøg: kl. 10.00 – 11.30 / kl. 12.00 – 13.30 / kl. 14.00 – 15.30 / kl. 16.00 – 17.30 / 18.00 – 20.00  
Lange besøg: 10.00 – 13.00 / 13.30 – 16.30 / 17.00 – 20.00 

Klienterne har som hovedregel kun mulighed for 2 besøgstider om ugen. Henholdsvis et besøg på hverdage og 1 besøg i weekenden. 

Afdeling 2 (behandlingsafdelingen):
Fase 1 og 2: Lørdag og søndag kl. 13.00 - 18.00

 

Afdeling 4 (ungeafdelingen):
Lørdag og søndag kl. 13.00 - 18.00

Afdeling 3 (arresten):
Indsatte i Jyderup Arrestafdeling kan modtage besøg 1 time om ugen, eller såfremt forholdene tillader det 2 x 1 time. Der kan ikke på forhånd bookes dobbelt besøgstid. Besøget skal bestilles forud alle dage mellem 19.00 - 20.00 på telefon 7255 2200 - Vælg herefter 1 (vagtpersonalet) og 5 (arresten).


Besøgstiderne i arresten er imellem:
14:30 - 20:30 i hverdagen
09:30 - 20:30 i weekenderne

Besøgstilladelse:
Ønsker du at besøge en indsat, kræves der en godkendt besøgstilladelse.
Du skal udfylde og sende en besøgsanmodning til fængslet, som herefter behandler og udfærdiger tilladelsen til dig.
Du skal give give dit samtykke til at fængslet må checke dig i kriminalregistret.
Besøgstilladelsen er personlig og skal medbringes ved hvert besøg. Derudover skal du medbringe gyldig legitimation med foto.

Bemærk, at efter besøgsanmodningen er sendt til fængslet, er der en behandlingstid på min. 5 dage. 

Ansøgningsblanketten kan hentes her.

Tilladelsen til besøg af børn, dvs. personer under 18 år imødekommes hvis børnene er nærstående til den indsatte. (Nærstående er som udgangspunkt, børn, børnebørn, søskende)
Personer under 18 år, kan få deres egen besøgstilladelse, hvis der er accept fra forældremyndighedsindehaveren. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke. Personer under 18 år skal være ifølge med en voksen.

Blanketten kan hentes her.

Der forefindes en mindre legeplads i fængslet.

Vær opmærksom på at det er den indsatte der skal bestille besøg i vagten, senest klokken 09:00 (gælder ikke for arresten, afdeling 1 og 3 (åbne afdelinger)).

Regler for besøg:

 • Besøg afvikles på den indsattes stue, i besøgsrum i arresten eller på besøgsafdelingen. Der må kun medbringes nydelsesmidler i begrænset mængde, dvs. eksempelvis madvarer, der indtages under besøget. OBS! Det er ikke tilladt at medbringe frostvarer eller drikkevarer af nogen art.
 • Medicin som den besøgende medbringer, opbevares i vagten under besøget.
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon på fængslets område, men kan opbevares i vagten (I slukket tilstand) under besøget.
 • Indtagelse af alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer under besøget vil medføre bortvisning af den/de besøgende og disciplinære reaktioner over for den indsatte.
 • Rygning må kun foregå udendørs.
 • De besøgende må under opholdet på fængslet ikke bære vest med rygmærke eller andet med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler.
 • Alle anvisninger fra personalet skal følges.
 • Besøg kan nægtes, hvis det findes påkrævet af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde, eksempelvis synligt påvirkede besøgende, eller for at forebygge strafbare forhold. Alle besøgende må påregne at skulle kontrolleres af specialtrænede narkohunde, inden besøg kan gennemføres.
 • Besøgstilladelsen kan tilbagekaldes, såfremt reglerne for besøg ikke overholdes, eller hvis tilladelsen til besøget misbruges.
 • Der må max. være 4 voksne på besøg af gangen og i besøgsafdelingen må der max. være 3 voksne på besøg af gangen.
 • Børn under 18 år skal være ifølge med en voksen.