Et produktivt fængsel

I danske fængsler er der en egentlig beskæftigelsesret og -pligt for de indsatte. Vi tilbyder beskæftigelse inden for følgende områder:

  • Produktionen - herunder oplæring og arbejdstræning
  • Arbejde i fængslets daglige drift med bygningsvedligeholdelse - rengøring - vedligeholdelse af park- og anlæg m.m. herunder også oplæring og arbejdstræning.
  • Behandlingsprogrammer og programvirksomhed
  • Kompetencegivende erhvervsuddannelse i AMU regi.
  • Kompetencegivende undervisning i fængslets skole inden for AVU og FVU samt selvstudie.
  • Selvforskaffet arbejde og frigang til undervisning og arbejde(-træning) i den sidste del af afsoningstiden.
  • Kompetencegivende erhvervsuddannelse i samarbejde med de lokale EUC skoler, inden for: Maler, Køkken, Gartner, Smed

Målet med beskæftigelsen af de indsatte er at skabe en struktureret hverdag og samtidig kvalificere dem til arbejdsmæssigt at kunne fungere i samfundet efter løsladelsen.