Indlevering af private ejendele til indsatte

Private ejendele som de indsatte må være i besiddelse af, kan indleveres om tirsdagen til fængslets depot, hvorfra de efter registrering, gennemgang og kontrol kan udleveres til den indsatte. Indlevering til depotet kan kun finde sted efter forudgående aftale med depotets personale.

Private genstande kan indføres i fængslet, med mindre dette er uforeneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Om en genstand kan medbringes er bl.a. afhængig af genstandens størrelse og af, om der kan være nogen ordens- eller sikkerhedsmæssig risiko forbundet med genstandens tilstedeværelse i fængslet. Der må ikke indleveres Playstation 3 og 4, X-box samt TV/fladskærme, da der er monteret TV på alle stuer/celler. Undtagelsesvis, hvis man sidder på fængslets behandlingsafdeling, må man medbringe et tv i maks. 32 tommer.

Depotet har åbent Tirsdag mellem kl. 08.00 og 14.30 - Dog skal man huske, at lave en aftale med depotets personale inden man møder op. Depotet kan træffes på tlf. 72 55 23 49.