I Jyderup Fængsel har alle indsatte en kontaktperson, som er fængselsbetjent, samt en socialrådgiver tilknyttet.

Kontaktpersonens arbejdsområder:

  • Yde råd og vejledning samt støtte til indsatte med hensyn til afsonings-, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold samt, sociale og personlige forhold, herunder bolig situation.
  • Planlægning af afsoningsforløb, herunder behandling af sager om udgang.
  • Planlægning af løsladelsessituationen og behandling af prøveløsladelsessagen.

Socialrådgiverens arbejdsområder:

  • Yde råd og vejledning samt bistå indsatte med hensyn til arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold.
  • Gennem udarbejdelse af handleplaner, planlægges afsoningsforløbet for den enkelte indsatte.
  • Planlægning af løsladelsen, og tiden umiddelbart herefter i et samarbejde med Kriminalforsorgen i Frihed (KIF).