Der foregår flere forskellige ting i og uden for fængslet, under afsoningen, udover de 37 timers ugentlige beskæftigelse med arbejde/undervisning m.v. Under afsoningen er der bl.a. mulighed for følgende fritidsaktiviteter:

 • Sportshal og fodboldbane.
 • Hobby, hvor der bl.a laves smykker.
 • Musikrum, hvor man kan spille på f.eks guitar.

Der bliver også lavet udgange ud af fængslet, de såkaldte kultur-udgange, og her kan blandt andet nævnes:

 • Fængslet har et fodboldhold der spiller med i turneringer i DGI, primært om sommeren.

Disse ture arrangeres af personalet og kræver tilmelding.

Projekt "Mit Valg" Tilbuddet

Behandlingen varetages af Slagelse Misbrugscenter, som har mange års erfaring i arbejdet misbrug og de vanskeligheder, det kan medføre både fysisk, socialt og økonomisk.

Behandlingstilbuddet bliver tilrettelagt efter den enkeltes ønsker og behov.

Misbrugscenteret tilbyder bl.a:

 • Individuelle samtaler
 • Gruppeforløb
 • Kurser med ekstern/intern undervisning
 • Café i kirken, hvor alle kan komme
 • Anonym rådgivning

I de individuelle samtaler, tages der udgangspunkt i dine mål for fremtiden.

Alle kurser og grupper er frivillige.

Reflekterende Samtaler:

Som indsat har du også mulighed for at deltage i "Reflekterende samtaler".

Reflekterende samtaler, er en måde at arbejde med rehabilitering af indsatte.

Samtaleformen gør det muligt for de indsatte, at kunne svare på egne og andres spørgsmål aktualiseret af fængselsopholdet, at kunne tale om omstændighederne, der resulterede i en dom/fængselsophold.

Samtalen giver plads til at forstå sig selv og andre i relation til hinanden.

Samtalerne kan også handle om, hvordan tilværelsen er i et fængsel, hvordan man kan løse konflikter med medindsatte/personale og om hvordan man håndterer forskellige relationer inden og udenfor fængslet.

Det Kognitive færdighedsprogram:

Er et gruppeprogram på i alt 38 lektioner a 2 timer, som forløber over cirka ti uger. Der er undervisning i arbejdstiden og der kan være op til 8 deltagere på et hold. Der afvikles normalvis to hold om året.

Det kognitive færdighedsprogram træner evnen til at planlægge, tænke, huske, tage initiativ, kommunikere og løse problemer på en hensigtsmæssig måde.

Programmet består af 9 moduler, der hver især indeholder et antal lektioner. Modulerne er:

 • Problemløsning
 • Sociale færdigheder
 • Konfliktløsning
 • Beherskelse af følelser
 • Kreativ tænkning
 • Værdier
 • Kritisk tænkning
 • Assertiv kommunikation
 • Repetition af færdigheder

Anger Management:

Anger Management er et kortere vredeshåndteringsprogram på i alt 8 lektioner a 2 timer. Anger Management er ligeledes et gruppeprogram, dog med max 6 deltagere på et hold. Anger Management fokuserer på at deltagerne bliver mere bevidste om deres vrede, vredesudvikling og vredeshåndtering, samt alternative løsningsmuligheder.