Kompetencegivende undervisning tilrettelægges i samarbejde med de lokale EUC skoler, inden for grundforløb.

I øjeblikket inden for ernæringsassistent, anlægsgartner,bygningsmaler og smedearbejde.
Derudover udbyder fængslet hvert år en række korterevarende kompetencegivende kurser som f.eks. kørsel med gaffeltruck, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Se kontrolrapport fra vores produktionskøkken her.

Se underpunkterne til højre for yderligere information.