Muligheder i vores egen skole:

Skolen har åbent alle ugens hverdage fra kl. 8.00.

Undervisningen tilrettelægges efter fagligt individuelt behov. Skemaet lægges i samarbejde med den enkelte elev. I skolen undervises i dansk, matematik og engelsk, desuden kan der eksempelvis tilrettelægges faglige forløb i tysk, samfundsfag og historie med mere. Skolen har undervisning fra begynderniveau til 10. klasse. Heri er inkluderet FVU - forløb (Forberedende Voksenundervisning), der kan tilrettelægges med afsluttende eksamen. Forberedelse til ungdomsuddannelserne og lektiehjælp, i forbindelse med videregående skolegang, er ligeledes en mulighed, eksempelvis erhvervsøkonomi og fag på HF-Niveau.

Ved selvstudie kan skolen indgå med sparring.

Undervisningen foregår som deltidsundervisning, derfor kan der max. tilbydes de indsatte 15 timer pr uge.

Der kan veksles mellem undervisning og arbejde inden for samme dag. Efter tilmelding i skolen er der mødepligt, og der udbetales dusør efter de samme regler, som ved anden beskæftigelse i fængslet.

Undervisning i IT:

Undervisning/hjælp til erhvervelse af IT-basis: Først og fremmest inden for felterne tekstbehandling, regneark, men med mulighed for yderligere dygtiggørelse inden for f.eks. udarbejdelse af præsentationer og hjemmesider.

Kompetencegivende undervisning:

I samarbejde med EUC tilrettelægges kompetencegivende undervisning inden for grundforløb.

IT-café:

Skolen afholder IT-café, der er åben for alle afsonere. Der kan arbejdes konkret med f. eks. boligsøgning, informationssøgning på internettet og der kan skrives eller læses mails. Der er IT-kyndigt personale tilstede i café-åbningstiden.